Velkommen

home-photo.jpgMark 16:15
"Og han sa til dem : Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for alle mennesker!"

Leslie og Brenda Lyons, fra Nord Irland kom til Spania som misjonærer den femte april 1975. Deres arbeide startet i Benidorm og bredte seg ut til andre byer på Costa Blanca hvor det på den tiden ikke var noen evangeliske kirker. Deres visjon er å spre evangeliet om Jesus Kristus først til de som kommer til kirkene, deretter til det nærområde som kirkene ligger i.

Kirkene har søndagsskole og fritidsaktiviteter og et system med hodetelefoner for hørselhemmede, tilrettelagt for rullestolbrukere, og i Benidorm, Calpe og Javea finnes det hjelpemidler for oversetting fra gudstjenesten på engelsk til spansk og tysk.

I de siste 15 år har andre dører blitt åpnet for evangelisering, så som regelmessig besøk i Foncalent.

Benidorm og Calpe har sine egne kirkebygninger. Calpe har en vakker formålstjenelig kirke takket være stor giverglede fra medlemmer og andre som har visjon for arbeidet, spesielt Filadelphia kirken i Rotterdam.

Kirkene er registrert som uhavhengige kirker innenfor forbundet av de Evangeliske kirkene i Spania og innenfor den juridiske lov no: 2927 SE/A.