Velkommen

home-photo.jpgMarcus 16:15
"En Hij zei tot hen: Gaat heen in de gehele wereld en verkondigt het evangelie aan de ganse schepping."

Leslie and Brenda Lyons uit Noord Ierland, kwamen als zendelingen naar Spanje op de 5de April 1975. Zij begonnnen hun werk in Benidorm, en dit breidde zich uit naar andere dorpen aan de Costa Blanca, waar geen evangelische gemeentes waren. Hun visie was het Evangelie van Jezus Christus te verspreiden, in de eerste plaats aan hen die naar de kerk gaan en vervolgens in de dorpen waar geen kerk is.

Onze kerkgemeenschappen hebben een zondagschool en spelactiviteiten, een auditie-systeem voor mensen met hoorproblemen, een speciale opgang voor gehandicapten en in Benidorm, Calpe en Javea de mogelijkheid om de dienst te vertalen in het Engels, Spaans en Duits.

In de laatste vijf jaar zijn er nog andere wegen gebaand voor de verbreiding van het evangelie namelijk het bezoeken van de strafinrichting van Fontcalent, alsook de psychiatrische gevangenis te Alicante.

De gemeenschappen van Calpe en Benidorm hebben een eigen kerkgebouw. Calpe heeft een prachige kerk dank zij de giften van de leden van de kerk en van anderen die onze visie met ons deelden. In dit verband noemen we speciaal de Filadelphia-gemeente in Rotterdam.
De kerkgemeenschappen staan geregistreerd als onafhankelijke kerken binnen de Federatie van Evangelische kerken in Spanje met Registratii nr. 2927 SE/A.